+90.352 503 35 39

Bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Facebook

Twitter

Linkedin

 

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

Avukat Turgut GÖRÜRYILMAZ > Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

– Ailenin Korunmasına Dair Kanun’dan Doğan Davalar

– Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi, Tanınması

– Nesebin Reddi, Düzeltilmesi, Babalık Davaları

– İsim Ve Yaş Düzeltme

– Kazai Rüşt Davaları

– Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

– Eşya Tespiti Ve Ayrılması

– Boşanma

– Nafaka

– Tazminat

– Velayet

– Vesayet

– Evlat Edinme

– Aile Hukukundan Doğan Diğer Davalar