+90.352 503 35 39

Bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Facebook

Twitter

Linkedin

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku – Marka, Patent ve Tasarım Hakları

Avukat Turgut GÖRÜRYILMAZ > Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku – Marka, Patent ve Tasarım Hakları

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun amacı, edebiyat, müzik, sanat, mimarlık, fotoğraf ve sinema eserleri ve bilgisayar programı yanısıra bu eserlerden işlenmiş, uyarlanmış ve türetilmiş tüm fikir ürünlerini ve eserleri ve bu eserleri meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri işleyen, çoğaltan, yayan, umuma arz eden veya herhangi bir surette ticari olarak kullanan ve yararlanan icra eden sanatçılar, yapımcılar ve radyo-televizyon kuruluşları arasındaki ilişkiyi tanımlamak, düzenlemek, bu eserler üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek ve bu eserlerin kanunda öngörülen esas ve usullere aykırı kullanım ve yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. Hukuk büromuz fikri ve sınai haklar  hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.