+90.352 503 35 39

Bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Facebook

Twitter

Linkedin

 

İdare ve Vergi Hukuku

Avukat Turgut GÖRÜRYILMAZ > İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin her türlü eylem, işlemine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, Devlet memurları yasası ve ilgili yasal mevzuatla ilgili davalar, Belediye hukuku, İhale Hukuku , Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili idare mahkemeleri yetki alanına giren davalar, yasa,yönetmelik vs. iptali. Her türlü vergi uyuşmazlığından doğan davalar, uzlaşma işlemleri.