+90.352 503 35 39

Bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Facebook

Twitter

Linkedin

 

Miras Hukuku

Mirasçılık belgesi, Terekenin idaresi, tereke ,tenkis ve tapu iptali davaları, her türlü intikal işlemleri, miras hukuku ile ilgili konularda danışmanlık, ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, vasiyetnamelerin hazırlanması.